Zagrożenia płynące z transportu surowców energetycznych

Energetyka oparta na nieodnawialnych źródłach energii jest bardzo powszechna i ekonomiczna, dlatego też wciąż rozwija się w cywilizowanych krajach, tylko w niewielkim stopniu ustępując miejsca energii płynącej z odnawialnych zasobów.

Dużym zagrożeniem ze strony energetyki tradycyjnej jest jednak sam transport surowców, które są wykorzystywane w elektrowniach. Ze względu na to, że ich wydobycie odbywa się najczęściej w dużych odległościach od miejsc, w których są one eksploatowane, często muszą one przebyć długie trasy morskie bądź lądowe. W przypadku wypadku pojazdów samochodowych czy pociągów transportujących surowce, najczęściej dochodzi do zatrucia danego obszaru wraz ze zniszczeniem jego ekosystemu. Podobnie rzecz ma się w przypadku przewożenia surowców energetycznych drogą morską, gdyż w sytuacji, w której statek transportowy ulega awarii czy wypadkowi, wody zostają zanieczyszczone, zagrażając życiu tamtejszej fauny i flory.

Transport chłodniczy powinien być przemyślany i odpowiednio zaplanowany, aby zminimalizować zagrożenie wypadku mogącego doprowadzić do katastrofy.

http://www.viavac.com/pl/produkty/szklo/125-podnosniki-prozniowe-szklo.html serwis oczyszczalni ścieków żagań