Wady energetyki alternatywnej

Energetyka alternatywna oparta na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii staje się coraz bardziej popularna, zyskując miano ekologicznej. Jednak coraz częściej, chcąc doprowadzić do rozwoju tego sektora gospodarki, zarówno władze poszczególnych państw, jak i media, pomijają liczne wady tej dziedziny.

Przede wszystkim budowa alternatywnych elektrowni jest bardzo kosztowna oraz prowadzi do drastycznych zmian w środowisku. Bowiem, aby wygospodarować teren dla elektrowni wiatrowej czy słonecznej, często należy przesiedlić mieszkańców czy wyciąć lasy, przez co dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu ekosystemów. Elektrownie wodne prowadzą do zahamowania nurtów rzek i zaburzeń w gospodarce wodnej danego terenu. Samo działanie powstałych już elektrowni czerpiących naturalne źródła energii również wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców pobliskich obszarów oraz zagrożeniami dla środowiska. Warto wspomnieć w tym miejscu o elektrowniach wiatrowych, które powodują hałas, a także są źródłem licznych wypadków ptaków, które zderzają się z wiatrakami.

Nie ulega wątpliwości, że elektrownie wykorzystujące odnawialne zasoby energii mają wiele zalet oraz ogromny potencjał, który może zaowocować w przyszłości. Warto jednak pamiętać także o ich wadach i szkodliwym działaniu na środowisko.


http://rivercreek.pl/Deska kamery wałcz