Odnawialne źródła energii

Współcześnie zapanowała moda na życie w zgodzie z naturą i wskazaniami ekologii, dlatego też coraz bardziej powszechne staje się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. A co tak właściwie kryje się pod tym hasłem?

Energia odnawialna to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Źródłem takiej energii może być więc promieniowanie słoneczne, wiatr czy opady, ale również pływy i fale morskie. Coraz bardziej powszechna na świecie staje się również energia geotermalna i biomasa wraz z biopaliwami. Na terenach poszczególnych państw systematycznie wzrasta więc ilość elektrowni wiatrowych, słonecznych i geotermicznych.

Nie ulega wątpliwości, że alternatywne źródła energii mają bardzo korzystny wpływ na środowisko, nie powodując jego dalszych zanieczyszczeń i degradacji. Ponadto energia odnawialna staje się coraz tańsza, przez co bardziej konkurencyjna dla tradycyjnych paliw kopalnianych. Powoduje to, że coraz większa liczba osób decyduje się na jej wykorzystywanie w gospodarstwie domowym.


Wytrzymałe worki na śmieci i mrożonki to główna dziedzina działalności. www.gowest.com.pl