Nieodnawialne źródła energii

Czym są nieodnawialne źródła energii? To wszelkie zasoby energii, które nie odnawiają się w krótkim czasie i których wykorzystanie jest znacznie szybsze od uzupełnienia zasobów.

Do tradycyjnych źródeł energii, bo tak zwykło nazywać się te nieodnawialne zasoby, zaliczamy przede wszystkim węgiel kamienny i brunatny. Bardzo często do wytworzenia energii stosuje się także torf czy ropę naftową, a swoich licznych zwolenników ma również eksploatowanie gazu ziemnego. Wszystkie te surowce są wydobywane w różnych częściach świata, przez co charakteryzują się dużą popularnością i szerokim występowaniem. Nieodnawialne zasoby energii są również jej podstawowym źródłem dla przemysłu, transportu, energetyki i gospodarstw domowych.

Nie ulega wątpliwości, że popularność paliw kopalnych i pozyskiwanej z nich energii ma swoje podłoże w ich powszechności i niewysokiej cenie. Jednak ma to niekorzystny wpływ na środowisko, zanieczyszczając je i prowadząc do deficytu surowców naturalnych. Dlatego też coraz bardziej powszechne stają się alternatywne źródła energii.

Polipak http://www.profitechnik.pl/narzedzia-reczne/narzedzia-dla-leworecznych/