Hydroenergetyka

Na całym świecie zwiększa się ilość elektrowni wodnych, które zamieniają potencjalną energię wody na elektryczną. To niewątpliwie bardzo ekologiczne źródło energii elektryczne, które zaliczane jest do zasobów odnawialnych.

Budowa elektrowni wodnej jest gwarantem pozyskiwania energii elektrycznej w niższej cenie, jednak jest także ogromny zagrożeniem dla ekosystemów. Przede wszystkim budowa zapór na rzeka powoduje zahamowanie ich naturalnego biegu i tworzenie się zbiorników retencyjnych. Ponadto często wiąże się z zagładą dotychczas żyjących tam gatunków roślin i zwierząt. Warto również wspomnieć, że ze względu na zasoby, istnieje ograniczona liczba lokalizacji, w których można budować hydroelektrownie.

Energetyka wodna ma swoich zwolenników i przeciwników, co wynika przede wszystkim z jej licznych zalet i wad. Jednakże trzeba pamiętać, że zagrożenie dla środowiska pojawia się wyłącznie przy budowie dużych elektrowni, natomiast małe elektrownie mogą przynieść wiele korzyści, m.in. korzystnie wpłynąć na poziom wód gruntowych czy też uspokoić nurt rzeki.